Home > Bulgaria > KAME O O D

KAME O O D

Contact Information

Country:
BULGARIA
City:
Sofia
Address:
43-A Gorski Patnik Street 1407 Sofia - BULGARIA
Zip:
359
Telephone:
359-(2)-963-33-61
Fax:
359-(2)-963-37-93

Company Profile:

KAME O O D is a Bulgaria company, located in 43-A Gorski Patnik Street 1407 Sofia - BULGARIA. Construction and production control Construction and production control